2018 BBQ

september 2018

Verslag van de BBQ voor alle Dorpsbewoners  

Voor het bestuur begon de BBQ al een dag eerder met het opzetten van de tent en het inrichten van het terrein. Op de ochtend van de BBQ werden de laatste voorbereidingen getroffen. Het feest kon beginnen. 

Het was heerlijk weer. Aan het begin een paar spettertjes, maar niemand trok zich daar iets van aan. 

Er waren iets minder aanmeldingen dan twee jaar eerder, maar ruim voldoende om het gezellig te hebben. Er werd door jeugd, jong en oud druk gebabbeld en de sfeer is uitstekend. Velen ontmoeten oude bekenden. 

Dan kan de BBQ echt beginnen. Behalve vlees is er ook een saladebuffet en bij een kraam zijn drankjes verkrijgbaar. 

Om half 9 wordt er afgesloten met een rondje koffie. 

Als (bijna) iedereen weg is gaat het bestuur aan de slag om de spullen op te ruimen. De volgende dag wordt de rest opgeruimd, wordt er schoongemaakt en de tent afgebroken. 

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd jubileumfeest. Dat doen we over 2 jaar weer ! 

Naschrift: Dat twee jaar later lukte niet, vanwege de dan geldende Corona regels. Het werd 2022. 


© Chris Buzink 2022-2024