2012 Opening JdB-banan

8 mei 2012

Op het parkeerterrein van de kerk zijn met medewerking van het Kerkbestuur twee Jeu de Boules banen aangelegd. Daarvoor werd er op het gind van het kerkepad en op de parkeerplaats gespeeld. Dat was niet optimaal. 

Aan het begin van het seizoen, op 8 mei 2012 zijn de banen officieel in gebruik genomen. 
De voorzitter van de Dorpsvereniging, Theo Vink, hield een korte toespraak, waarin hij hij de realisatie vertelde en de sponsoren bedankte. 
De formele handeling bestond uit het onthullen van een naamplaatje op de bank tussen de twee banen: 
Het "Jos Rutte" bankje, 
Vernoemd naar de in 2010 overleden initiatiefnemer en inspirator van vele activiteiten in het dorp. Jos was altijd goedgehumeurd en was altijd bereid de mensen te helpen. 

De banen zullen van mei t/m augustus gebruikt worden door De Stoep
Maar de banen zijn openbaar en iedereen mag er gebruik van maken. 

De aanleg is gerealiseerd door de Dorpsvereniging met behulp van twee sponsoren: 
- Stichting Spaarndamfonds 
- Firma Markus b.v.

Naschrift: De banen worden / zijn per 1 januari 2016 overgedragen aan De Stoep, die ze zal gebruiken en onderhouden. 


© Chris Buzink 2022-2023